4it101»4IT101 - Pavlíčková - test

4IT101 - Pavlíčková - test

Programovací test - cvičení Ing. Pavlíčkové

projekty pro testy

Následují jednotlivé projekty připravené na test:

ukázky zadání

1. Věc v místnosti

Stáhněte si projekt vec1, ve které je třída Vec s atributy nazev (jméno věci) a sebratelna (zda lze věc z místnosti sebrat). Dále má metody getNazev(), isSebratelna(), equals() a hashCode(). Vaším úkolem je naprogramovat třídu Mistnost, která bude mít datový atribut nazevMistnosti typu String (nastavení přes konstruktor) a metody:

 • public boolean vlozVec(Vec vec) - vloží věc do místnosti; pokud již věc stejného jména v místnosti existuje, tak se nevloží a metoda vrátí false; při úspěšném vložení vrátí metoda hodnotu true;
 • public Vec odeberVec(String nazevVeci) - odebere věc z místnosti a vrátí její instanci jako návratovou hodnotu; pokud v místnosti není věc zadaného jména, tak metoda vrátí hodnotu null,
 • public Collection<Vec> sebratelneVeci() - metoda vráti seznam věcí, které lze sebrat v místnosti (tj. ne všechny věci).

Ke třídě Mistnost vytvořte testovací třídu, ve které otestujete:

 • metody vlozVec a odeberVec; u metody odeberVec situaci kdy věc je v místnosti i situaci, kdy věc není v místnosti,
 • metodu sebratelneVeci - otestovat, že vrací pouze sebratelné věci

2. Věc a batoh

Stáhněte si projekt vec1, ve které je třída Vec s atributy nazev (jméno věci) a sebratelna (zda lze věc z místnosti sebrat). Dále má metody getNazev(), isSebratelna(), equals() a hashCode(). Vaším úkolem je naprogramovat třídu Kosik, která bude sloužit pro "přenášení" věcí. V konstruktoru třídy Kosik bude parametr kapacita typu int pro zadání kapacity košíku, tj. kolik lze maximálně nést věcí v košíku. Košík bude mít následující metody:

 • public boolean vlozVec(Vec vec) - vloží věc do košíku; pokud je již košík plný, tak se věc nevloží a metoda vrátí false; při úspěšném vložení vrátí metoda hodnotu true;
 • public Vec odeberVec(String nazevVeci) - odebere věc z košíku a vrátí její instanci jako návratovou hodnotu; pokud v košíku není věc zadaného jména, tak metoda vrátí hodnotu null,
 • public Collection<Vec> seznamVeci() - metoda vráti seznam věcí v košíku.

Ke třídě Kosik vytvořte testovací třídu, ve které otestujete:

 • metody vlozVec a odeberVec; u metody odeberVec situaci kdy věc je v košíku i situaci, kdy věc není v košíku;
 • kapacitu košíku, tj. že nelze vložit více věcí, než je kapacita,
 • metodu seznamVeci - otestovat, že vrací věci v košíku,

3. Věc s cenou

Stáhněte si projekt vec2, ve které je třída Vec s atributy nazev (jméno věci) a cena (typu int). Dále má metody getNazev(), getCena(), equals() a hashCode(). Vaším úkolem je naprogramovat třídu SeznamVeci, která bude mít metody:

 • public boolean vlozPolozku(Vec vec) - vloží věc do seznamu; pokud již věc stejného jména v seznamu existuje, tak se nevloží a metoda vrátí false; při úspěšném vložení vrátí metoda hodnotu true;
 • public boolean zrusPolozku(String nazevVeci) - zruší věc v seznamu a vrátí true; pokud v seznamu nabízených věcí není, tak metoda vrátí hodnotu false,
 • public Collection<Vec> nabidka(int odCeny, int doCeny) - metoda vráti seznam věcí s cenou větší nebo rovnou parametru odCeny a současně s cenou menší nebo rovnou hodnotě parametru doCeny (tj. ne všechny věci).

Ke třídě SeznamVeci vytvořte testovací třídu, ve které otestujete:

 • metody vlozPolozku a zrusPolozku; u metody zrusPolozku situaci kdy věc je v seznamu i situaci, kdy věc není v seznamu,
 • metodu nabidka - otestovat, že vrací věci s cenou v rozmezí danném parametry,