4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové LS 2019/2020

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
18.21Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím
převedení projektu Adventura základ z BlueJ
25.22GUI v JavaFX
3.33Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
10.34GUI v JavaFX
17.35GUI v JavaFX
24.36Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
ukázka use case diagramu
31.37ukázka diagramu tříd
analýza týmové úlohy
7.48generování kódu z diagramu tříd
14.49testovací případy
21.410práce se soubory a databází, konzultace modelů týmové úlohy
28.411Obhajoba návrhu - 1. část týmů
5.512Obhajoba návrhu - 2. část týmů
12.513rezerva

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 29.3.2020 záložka grafickaVerze v úložišti GitLab'''

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
Prezentace UML diagramu při obhajobě návrhu týmové úlohy5
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení4
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5