4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové LS 2017/2018

Harmonogram cvičení - pro zbývající cvičení

Cvičení Út 9:15

DatumTýdenObsah cvičení
27.37analýza týmové úlohy
3.48ukázka use case diagramu a diagramu tříd
10.49dokončení diagramu tříd - generování kódu, práce se soubory a databází
17.410Obhajoba návrhu
24.411Test UML
1.512státní svátek
8.513státní svátek

Cvičení St 16:15

DatumTýdenObsah cvičení
28.37ukázka use case diagramu a diagramu tříd
4.48generování kódu z class modelu, konzultace modelů týmové úlohy
11.49práce se soubory a databází
18.410rektorský den
25.411Test UML
2.512Obhajoba návrhu
9.513implementace týmové úlohy

Odevzdání 1.semestrální úlohy

  • do 2.4.2018 záložka grafickaVerze''' v úložišti

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
DU15
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 2.cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

DU1

  • odevzdat do odevzdávárny InSISu do 25.3.2018

Vytvořte jednoduchou aplikaci pro výuku angličtiny pro děti. Aplikace zobrazuje v hlavním okně ve VBoxu 6 tlačítek s obrázky. V paměti si drží k obrázkům české slovo a odpovídající anglický pojem. Po najetí myší na obrázek se v tooltipu zobrazí český pojem k obrázku. Aplikace zobrazuje v hlavním okně dole tlačítko Hádej. Když na něj uživatel klikne, aplikace náhodně vybere anglické slovo a vypíše jej v labelu. Uživatel musí kliknout na obrázek, který odpovídá anglickému slovu. Po kliknutí se zobrazí okno se zprávou - Alert, ve kterém je zpráva, zda je zvolený obrázek správný nebo chybný. Podle toho se zvýší počet správných odpovědí či počet chybných odpovědí, který se zobrazuje v hlavním okně. Zvolte vhodné rozložení komponent. Aplikaci realizujte pomocí komponent JavaFX.

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Body za 1. semestrální úlohu získá student, pokud splní následující podmínky:

  1. Vytvoří ve druhém týdnu ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku textovaVerze s výchozí verzí úlohy.
  2. Vytvoří ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku grafickaVerze s hotovou úlohou.
  3. Obhájí program
  4. Při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101musí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na kitscm bude vytvořena záložka grafickaVerzemusí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření záložky grafickaVerze-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +2 body
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +2 body
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +2 body

Zadání týmových projektů

Řádný termín odevzdání implementace týmové úlohy je do 27.5.2018 záložkou finalniVerze v projektovém úložišti

Služby pro psy (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující služby pro psy. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují služby pro psy. (Údaje klienta specifikujte po dohodě se zadavatelem sami.) Agentura eviduje typy poskytovaných služeb. Agentura si drží data o pracovnících, kteří poskytují služby pro psy. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat jejich zkušenosti, služby, které může poskytovat, disponibilní čas. Služby se objednávají telefonicky, anebo v agentuře osobně.

Hlídací služba (3-5 řešitelů)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující hlídání dětí. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují hlídání. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o dítěti (dětech). (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci poskytovatele hlídání. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat jejich vzdělání, absolvované kurzy (zdravotní….) zkušenosti, řidičský průkaz, doporučení, disponibilní čas. Každému poskytovateli agentura stanoví hodinovou sazbu, kterou mu vyplácí a jinou, kterou fakturuje zákazníkům. Pokud je hlídání delší než 5 hodin, počítá se denní sazba, která je také stanovena. Za So, Ne a svátky je příplatek. Další příplatek je za noc (od 20 – 6 hodin). Hlídání se objednává telefonicky, anebo v agentuře osobně. Zákazník si může zobrazit přehled poskytovatelů hlídání a informace o nich. Zákazník může preferovat některého poskytovatele hlídání, anebo dostane toho, kdo je volný.

Akce pro zahraniční studenty (3-5 řešitelů)

Aplikace slouží pro podporu činnosti Buddy systému na VŠE. Aplikace je desktopová. Aplikace umožňuje evidovat studenty VŠE, kteří jsou přihlášeni v Buddy systému – xname,jméno, příjmení,titul, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, adresa v ČR, telefon,email. Aplikace umožňuje evidovat zahraniční studenty – jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, stát, adresa v ČR, telefon, email, fotka, přidělený Buddy student. Pracovníci Buddy systému evidují akce, které se pro zahraniční studenty pořádají – identifikace akce, druh (předem dané možnosti - druhy se mohou přidávat), název, datum od, čas od, datum do, čas do, místo, popis, cena, maximální počet účastníků. Aplikace umožňuje filtrovat seznam akcí podle různých kritérií - druh, termín, volná kapacita atd. Zahraniční studenti si mohou prohlížet přehledy akcí i detaily jednotlivých akcí. Pokud mají o akci zájem, sdělí to pracovníkům Buddy systému a ti je na akci přihlásí. Pracovníci Buddy systému si mohou vypisovat seznamy účastníků pro jednotlivé akce, zadávat, zda student akci zaplatil.

Odvez mě (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující odvozy aut a případně řidičů, kteří nemohou své auto odvézt. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují odvoz. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o autu. (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci poskytovatele odvozu. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat typ řidičského průkazu a disponibilní čas. Odvozy se objednávají telefonicky, je třeba zaznamenat přesné místo od, kam, čas, zda je to odvoz i osob nebo jen auta.

Rezervace míst v restauraci (2-3 řešitelé)

Aplikace na podporu rezervací míst v restauraci. Aplikace eviduje stoly s počtem míst, umístění nekuřácký/kuřácký. Zákazníci si objednávají rezervaci na den a hodinu

Ze života hmyzu (3-4 řešitelé)

Na prostoru popsaném šachovnicí o velikosti 32x32 polí žijí brouci. Na některém poli mohou být překážky (kameny), na které brouci neumějí vylézt a musí je obejít. Jinak se na daném prostoru mohou pohybovat zcela volně. Kromě kamenů může být na jednotlivých polích i potrava. Vstoupí-li brouk na pole s potravou, může ale nemusí ji sníst. Pokud ji sní, je potrava odstraněna z pole a je umístěna spolu s pozicí, kde byla využita, do seznamu snědené potravy u dotyčného brouka. V jednom kroku může brouk udělat právě jeden krok. Krok může být v libovolném z osmi směrů a brouk může nejprve ohledat, co se na daných polích nachází. Musí ale být dodržena tato pravidla:

  • nesmí vyjít z prostoru šachovnice,
  • nesmí vstoupit na kámen,
  • je-li na poli jiný brouk, může být odstrčen pouze, když je slabší (snědl méně potravy).

Slabší brouk je odstrčen zpět ve směru pohybu silnějšího brouka. Dostane-li se slabší brouk mimo vyznačený prostor, je vyřazen. Může existovat více druhů brouků, kteří budou mít implementovány různé strategie výběru dalšího kroku. Po ukončení pohybu všech existujících brouků bude náhodně rozmístěna další potrava tak, aby poměr polí s potravou byl stále konstantní. Navrhněte i vhodný jednoduchý způsob vizuální prezentace.

  • vstupy: počet brouků, poměr kamenů ke všem polím, poměr polí s potravou ke všem polím, maximální počet cyklů (kroků brouků).

Volné téma

Zvolené téma musí být odsouhlaseno vyučujícím.