4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové LS 2018/2019

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
12.21Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím NetBeans
převedení projektu Adventura základ z BlueJ do NetBeans
19.22GUI v JavaFX
26.23Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
5.34GUI v JavaFX
12.35GUI v JavaFX
19.36Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
ukázka use case diagramu
26.37ukázka diagramu tříd
analýza týmové úlohy
2.48generování kódu z diagramu tříd
9.49práce se soubory a databází, konzultace modelů týmové úlohy
16.410Test UML
23.411přesun výuky
30.412Obhajoba návrhu
7.513rezerva

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 24.3.2019 záložka grafickaVerze v úložišti'''

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit GitLab a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student vytvoří ve svém úložišti větev dev, ve které průběžně upravuje svůj projekt
  2. student vytvoří ve svém úložišti záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 24.3.2019
  3. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  4. student osobně obhájí semestrální úlohu v některém z termínů, které budou vypsány v InSIS a na který se přihlásí
  5. při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.
Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101musí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
V úložišti GitLab je vytvořena záložka grafickaVerzemusí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observerpokud nebud implementován observer na batoh -5 bodů
pokud bude observer na batoh jen texty a ne obrázky -2 body
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření záložky grafickaVerze-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +1 bod
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +1 bod
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +1 bod

Zadání týmových projektů

Obhajoba návrhu týnové úlohy na cvičení 30.4.2019

Řádný termín implementace týmové úlohy je do 26.5.2019 záložkou finalniVerze v úložišti GitLab

Katedrální knihovna (3-5 řešitelů)

Aplikace umožňuje evidovat a půjčovat knihy z katedrální knihovny. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje knihy - eviduje se evidenční číslo, autor, název, oblast zaměření. Oblasti zaměření je možné v aplikaci zakládat. Pracovník katedry eviduje výpůjčky knih. Výpůjčka je vždy pro 1 knihu. U výpůjčky se eviduje půjčená kniha, datum půjčení, předpokládané datum vrácení, skutečné datum vrácení, stav, kdo si půjčil – samostatná entita Osoba (jméno, příjmení, email, zde je student nebo člen katedry). Pracovník katedry si může zobrazit všechny výpůjčky, které mají být určitý den vráceny, a které nebyly včas vráceny.

Babička na hlídání (3-5 řešitelů)

inspirace na http://hlidacibabicka.cz/cs/hlidani/uvod/
Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující hlídání dětí pomocí tzv. babiček na hlídání. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují hlídání. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o dítěti (dětech). (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci babičky na hlídání. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat jejich vzdělání, absolvované kurzy (zdravotní….) zkušenosti, řidičský průkaz, doporučení, disponibilní čas.

Večírky (3-5 řešitelů)

Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání večírků. Pracovník agentury eviduje zájemce o večírky - klienty. U klienta se eviduje identifikátor, jméno, příjmení, email, telefon. Večírky jsou různých typů - narozeninové pro děti, narozeninové pro dospělé, firemní, a další. Aplikace umožňuje zakládat typy večírků. V aplikaci se evidují dojednané večírky - údaje specifikujte sami. Aplikace umožní zadávat a aktualizovat údaje a zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Psí školka (3-5 řešitelů)

inspirace na https://www.psi-skolka.cz/skolka/

Psí hotel (3-5 řešitelů)

https://www.psi-skolka.cz/hotel/

Vycházky Prahou (3-5 řešitelů)

inspirace na https://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-vlastiveda/program-10647
Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání vycházek a dalších akcí v Praze. Evidují se akce, průvodci a přihlášení klienti. Údaje specifikujte sami.

volné zadání odsouhlasené vyučujícím