4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové ZS 2019/2020

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
16.91Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím
převedení projektu Adventura základ z BlueJ
23.92GUI v JavaFX
30.93Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
7.104GUI v JavaFX
14.105GUI v JavaFX
21.106Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
ukázka use case diagramu
28.107státní svátek/ úterní cvičení analýza týmové úlohy
4.118ukázka diagramu tříd
analýza týmové úlohy
11.119generování kódu z diagramu tříd, testovací případy
18.1110Test UML
25.1111práce se soubory a databází, konzultace modelů týmové úlohy
2.1212Obhajoba návrhu
9.1213rezerva

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 3.11.2019 záložka grafickaVerze v úložišti GitLab'''

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení4
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit GitLab a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student vytvoří ve svém úložišti větev dev, ve které průběžně upravuje svůj projekt
  2. student vytvoří ve svém úložišti záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 3.11.2019
  3. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  4. student osobně obhájí semestrální úlohu v některém z termínů, které budou vypsány v InSIS a na který se přihlásí
  5. při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Zadání týmových projektů

Odevzdání týmové úlohy do 12.1.2020 záložka finalniVerze v úložišti GitLab u vedocího týmu'''

Nabídka stáží pro studenty (3-4 řešitelé)

Aplikace zajišťuje evidenci a vyhledávání stáží pro studenty. Stáže nabízejí firmy (zaměstnavatelé). Každá firma může nabízet více stáží. U každé firmy je třeba evidovat název firmy, IČO, adresu a kontaktní osobu (adresa, telefon, fax, e-mail). Údaje nabízených stáží specifikujte sami. Firmy zasílají nabídky e-mailem nebo poštou a pracovník katedry je zadává do aplikace. Aplikace umožňuje vypisovat a dle kritérií vyhledávat stáže.

Veletrh Šance (3-4 řešitelé)

Aplikace zajišťuje evidenci a vyhledávání vystavovatelů na veletrhu Šance. S aplikací pracují jen pracovníci Rozvojového a poradenského centra – pořadatele veletrhu. Pracovníci evidují firmy – vystavovatele. U každé firmy je třeba evidovat název firmy, IČO, adresu. Firma má jednu kontaktní osobu, která se drží jako zvláštní entita s údaji jméno, příjmení tituly, telefon, e-mail. Firma – vystavovatel si objednává jednu nebo více služeb (stánek, poster, přednášku, workshop,…), které se v aplikaci zaznamenávají. Údaje objednaných služeb specifikujte sami. Aplikace umožní vypisovat různé přehledy, včetně programu na jednotlivé dny.

Výlety (3-4 řešitelé)

Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání výletů. Evidují se výlety, průvodci a přihlášení klienti. Údaje specifikujte sami.

Pořádání akcí -večírků (3-4 řešitelé)

Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání akcí. Akce se objednávají telefonicky a pracovník agentury je eviduje v systému. Eviduje zájemce o akci – zákazníka, ukládá se jméno, příjmení, email, telefon. Akce mohou být různých typů (např. narozeninová párty, párty pro děti, párty pro studenty, firemní akce….. Typ akce se drží v číselníku, který je možné v aplikaci založit a upravovat. Konkrétní objednaná akce se v aplikaci eviduje – údaje určete sami. Aplikace umožní vypisovat údaje podle různých kritérií.

Hlídací služba (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující hlídání dětí. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují hlídání. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o dítěti (dětech). (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci poskytovatele hlídání. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat jejich vzdělání, absolvované kurzy (zdravotní….) zkušenosti, řidičský průkaz, doporučení, disponibilní čas. Každému poskytovateli agentura stanoví hodinovou sazbu, kterou mu vyplácí a jinou, kterou fakturuje zákazníkům. Pokud je hlídání delší než 5 hodin, počítá se denní sazba, která je také stanovena. Za So, Ne a svátky je příplatek. Další příplatek je za noc (od 20 – 6 hodin). Hlídání se objednává telefonicky, anebo v agentuře osobně. Zákazník si může zobrazit přehled poskytovatelů hlídání a informace o nich. Zákazník může preferovat některého poskytovatele hlídání, anebo dostane toho, kdo je volný.

volné zadání odsouhlasené vyučujícím