4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové LS 2019/2020

upraveno pro nouzový stav

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
18.21Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím
převedení projektu Adventura základ z BlueJ
25.22GUI v JavaFX
3.33Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
10.34GUI v JavaFX
17.35GUI v JavaFX
24.36GUI v JavaFX
31.37Odsouhlasení týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
ukázka tvorby use case diagramu v CASE nástroji Astah
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
7.48ukázka tvorby diagramu tříd v CASE nástroji Astah
generování kódu z diagramu tříd
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
14.49práce se soubory a databází
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
21.410testovací případy
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
28.411konzultace modelů týmové úlohy
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
5.512Obhajoba návrhu - 1. část týmů
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová
12.513Obhajoba návrhu - 2. část týmů
on-line přes MS Teams tým 4IT115 Buchalcevová

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 5.4.2020 záložka grafickaVerze v úložišti GitLab

Obhajoba 1.semestrální úlohy osobně ve vypsaných termínech ve zkouškovém období

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit GitLab a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student vytvoří ve svém úložišti větev dev, ve které průběžně upravuje svůj projekt
  2. student vytvoří ve svém úložišti záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 5.4.2020 23:59
  3. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  4. student obhájí semestrální úlohu - při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu

při pozdějším odevzdání se strhávají 3 body za každý započatý týden zpoždění

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy11
Prezentace UML diagramu při obhajobě návrhu týmové úlohy5

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení4
Správa verzí dalšív MS Teams 28.4.2
UML přehled, Use case diagram, Class diagramod 31.3. do 6.4. test - zadání přes MS Teams5

Zadání týmových projektů

Odevzdání implementace týmové úlohy do 31.5.2020 záložka finalniVerze v úložišti GitLab u vedoucího týmu

Obhajoba implementace týmové úlohy on-line v MS Teams - schůzka v týmu 4IT115 Buchalcevová podle přihlášek na některý z termínů typu velká obhajoba práce vypsaných v InSIS ve zkouškovém období

Odborné snídaně (3-4 řešitelé)

Aplikace podporuje evidenci a přihlašování zákazníků na odborné snídaně s přednáškou. Aplikace je desktopová a pracují s ní jen pracovníci pořádající agentury. Pracovníci pořádající agentury zakládají a editují odborné snídaně a samozřejmě si mohou zobrazovat přehled odborných snídaní i přehled přihlášených zákazníků. U odborné snídaně se eviduje id, název, popis, tematická oblast, datum a čas konání, místo, přednášející, kapacita, datum, do kdy je možné se přihlašovat. Tematická oblast se v aplikaci drží jako číselník (tj. samostatná entita s údaji kód a název), do kterého mohou pracovníci pořádající agentury přidávat údaje a editovat je. Zákazníci se přihlašují přes email anebo telefon. Pracovníci pořádající agentury zakládají údaje zákazníka (do samostatné entity), a to jméno, příjmení, firma, funkce ve firmě, email, telefon. Pracovníci pořádající agentury zakládají přihlášky, kde uvedou zákazníka, odbornou snídani, datum přihlášení a program přidělí přihlášce jednoznačné id. Aplikace umožňuje zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Katedrální knihovna (3-4 řešitelé)

Aplikace umožňuje evidovat a půjčovat knihy z katedrální knihovny. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje knihy - eviduje se evidenční číslo, autor, název, oblast zaměření. Oblast zaměření v aplikaci drží jako číselník (tj. samostatná entita s údaji kód a název), kterou je možné v aplikaci zakládat a editovat. Pracovník katedry eviduje výpůjčky knih. Výpůjčka je vždy pro 1 knihu. U výpůjčky se eviduje půjčená kniha, datum půjčení, předpokládané datum vrácení, skutečné datum vrácení, stav, kdo si půjčil – jméno, příjmení, email. Pracovník katedry si může zobrazit všechny výpůjčky, které mají být určitý den vráceny, a které nebyly včas vráceny.

Zajištění nákupů (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující nákupy pro seniory a handicapované. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují nákup v samostatné entitě. Ukládá se jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, email, telefon. Adresa se drží jako samostatná entita s atributy ulice a číslo, město, psč, stát. Agentura si drží data o dobrovolnících zajišťujících nákupy v samostatné entitě. Ukládá se jméno, příjmení, rodné číslo, email, telefon a disponibilní čas (jako řetězec). Požadavky na nákupy klienti sdělují telefonem a pracovník agentury je zadává do aplikace jako Požadavek na nákup s údaji klient, datum nákupu, doba (dopoledne, odpoledne), stav požadavku (nový, přidělen dobrovolník, realizován, zrušen). Pracovník agentury si může vypisovat dobrovolníky - poskytovatele nákupu a zobrazit si, kteří dobrovolníci nemají na určitý den objednávku. Vyhledá vhodného dobrovolníka a zadá jej do Požadavku na nákup (vazbou na entitu dobrovolník) a změní stav požadavku. Potom mimo aplikaci – emailem, telefonem informuje klienta i dobrovolníka. Pokud byl nákup realizován, zaznamená to u požadavku.

Hlídání dětí (3-4 řešitelé)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující hlídání dětí ve vlastních prostorách. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují hlídání (rodič dítěte). V samostatné entitě se ukládá jméno, příjmení, email, telefon. U klienta se zaznamenávají informace o dítěti (dětech) v samostatné entitě. Pro dítě se ukládá jméno, příjmení, věk, poznámka. Hlídání se objednává telefonicky, anebo v agentuře osobně. Pracovník agentury zakládá Požadavek na hlídání – klient, dítě, datum, doba (dopoledne, odpoledne, celý den), stav (nový, realizovaný, zrušený). Aplikace umožňuje zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Absolventi (3-4 řešitelé)

Aplikace zajišťuje evidenci absolventů magisterského studia. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje u absolventa jméno, příjmení, tituly, obor absolvovaného studia, firmu, kde pracuje, email, telefon. Protože se firmy často opakují, drží se informace o firmě v samostatné třídě, na kterou je od absolventa odkaz. U firmy se eviduje id, název, adresa firmy. Dále se u absolventa eviduje, v kterém roce absolvoval, a zda má zájem o spolupráci s katedrou. Pokud ano, tak o jakou formu spolupráce má zájem (může být více) – externí přednášky, externí výuka celého kurzu, spolupráce na BP a DP, oponování BP a DP, účast na odb.seminářích jako přednášející, účast na odb.seminářích jako účastník, sponzorství katedry, být informován o akcích. Forma spolupráce se v aplikaci drží jako číselník (tj. samostatná entita s údaji kód a název), do kterého mohou pracovníci katedry přidávat údaje a editovat je. Aplikace umožní zadávat a aktualizovat údaje a zobrazovat záznamy podle různých kritérií.