4it115»KS Navrh Trid

KS Navrh Trid

Kontrolní seznam k návrhu tříd

 1. Jsou třídy navrženy tak, aby mezi nimi bylo minimum interakcí?
 2. Jsou třídy navrženy tak, aby je bylo možné použít v jiných systémech?
 3. Je návrh skromný? Obsahuje jen nezbytné části?
 4. Lze pomocí navržených tříd a jejich metod realizovat jednotlivé scénáře z případů užití?
 5. Vyhýbá se návrh exotickým a těžko srozumitelným prvkům?
 6. Pomáhá návrh tříd minimalizovat složitost?
 7. Jsou třídy rozděleny do balíčků?
 8. Jsou vhodně použity stereotypy u tříd?
 9. Jsou správně modelovány vazby mezi třídami?
 10. Pro každou byznys třídu:
  1. Má třída jeden hlavní cíl?
  2. Je třída vhodně pojmenovaná? Popisuje název hlavní cíl třídy?
  3. Je z rozhraní (API) třídy zřejmé, jak byste měli třídu použít?
  4. Neodhaluje třída členské datové složky?
  5. Ukrývá třída své implementační detaily?
  6. Je dědění použito pouze k modelování relací typu „je“ nebo „je podobný“?
  7. Jsou vhodně zvolené názvy datových atributů? Je z názvu datových atributů jasné, co obsahují?
  8. Jsou vhodně zvolené názvy metod? Obsahuje kromě slovesa rovněž předmět (objekt, se kterým pracuje, kterému slouží)? Popisuje název metody vše, co metoda dělá?
  9. Jsou nutné všechny uvedené parametry metody? Nechybí některý důležitý parametr? Pokud u metody nejsou uvedeny parametry, vyplývají z názvu metody?
  10. Pokud není u metody uveden typ návratové hodnoty, lze ho snadno odvodit z názvu metody?