4it115»KS Specifikace

KS Specifikace

Kontrolní seznam pro funkční specifikaci a návrh UI

Úvodní vysvětlivky: Požadavek je to, co by měl vytvářený systém dělat. V projektu by měly být požadavky popsány ve formě případů užití - jak budoucí uživatel bude používat program, jaké jsou alternativní cesty (další scénáře), jak jsou ošetřeny chyby (opět vedlejší scénáře).

 1. Jsou požadavky zapsány v terminologii uživatele?
 2. Jsou požadavky popsány srozumitelně?
 3. Jsou požadavky definovány na konzistentní úrovni detailu? Neměl by být některý z požadavků specifikován podrobněji nebo naopak obecněji?
 4. Je definována podpora pro všechny úlohy, které potřebuje uživatel vykonávat?
 5. Je u každého případu užití definován úspěch nebo selhání?
 6. Nedochází ke konfliktům jednotlivých požadavků?
 7. Je v požadavcích obsažen jen byznys pohled a ne návrh řešení?
 8. Lze pro každý požadavek definovat test a určit, zda je požadavek splněn?
 9. Nejsou ve specifikaci nesplnitelné požadavky, které byly do seznamu vloženy jen pro uklidnění zákazníka?
 10. Jsou určeny všechny vstupy do systému, včetně jejich zdroje, přesnosti, rozsahu hodnot a četnosti?
 11. Jsou určeny všechny výstupy ze systému, včetně cíle, přesnosti, rozsahu hodnot, četnosti a formátu?
 12. Je popsán návrh uživatelského rozhraní?
 13. Jsou dodržovány principy návrhu UI?
 14. Je uživatelské rozhraní navrženo tak, aby změny v uživatelském rozhraní neovlivnily zbývající části programu?
 15. Je z návrhu každé obrazovky jasné, které požadavky (které scénáře) obrazovka pokrývá?
 16. Je popsáno, jak se přechází mezi jednotlivými obrazovkami?
 17. Umožňuje návrh menu uživateli přístup k základním funkcím aplikace?
 18. Jsou všechny požadavky z hlavního scénáře znázorněny na obrazovkách?
 19. Je návrh skromný? Obsahuje jen nezbytné části?
 20. Vyhýbá se návrh exotickým a těžko srozumitelným prvkům?