Java»Instalace

Instalace

Instalace Javy pro vývoj programů, na cvičeních se pracuje s verzí 8.

Java může být instalována jen jako běhové prostředí nebo jako vývojové prostředí (pro vývoj pak použijete nějaké IDE, pokud Vám tedy nebude stačit NotePad :)):

 • Java SE Standard Edition - základní verze Javy
  • Java SE Development Kit - základní nástroje pro vývoj programů v Javě, součástí je i JRE, tuto verzi potřebujete pro vývoj,
  • Java SE Runtime Environment - programy a knihovny potřebné pro běh programů vytvořených v Javě,
  • Java Server Runtime Environment - programy a knihovny potřebné pro provozování Java aplikačního serveru,
 • Java EE (Enterprise Edition) - rozšíření SE pro provoz a vývoj podnikových/webových aplikací,
 • Java ME (Micro Edition) - rozšíření SE pro provoz a vývoj aplikací na mobilních zařízeních,

Následující popis je platný hlavně pro uživatele ve Windows. Uživatelé Linuxu mohou použít tento návod, ale jednotlivé distribuce Linuxu mají několik specifik, takže jim věnujeme samostatnou stránku.

1. Stažení JDK

Ve výuce se používá JDK (Java Development Kit) od firmy Oracle ve verzi 1.8.0 a novější. Označování verzí je občas zmatečné, používá se označení Java SE 8 JDK, JDK 8 i Java 8.0 - "technickým" označením je Java 1.8.0, ostatní patří spíše mezi marketingové označení.

JDK verze 8 si můžete stáhnout ze stránek firmy Oracle http://www.oracle.com/technetwork/java. Přejděte na seznam souborů ke stažení

Při stahování JDK musíte nejdříve přijmout licenční ujednání a teprve poté si budete moci vybrat operační systém (většinou si vyberete Windows, popř. Windows-64). 32-bitová verze má trochu matoucí označení - x86, které znamená, že je to verze pro 32-bitové procesory Intel x86 a kompatibilní.

Pokud máte 64-bitové Windows, doporučuji ke 64-bitové verzi JDK nainstalovat ještě 32-bitovou verzi JRE (Java Runtime Edition), jinak se Vám pravděpodobně nebudou zobrazovat aplety ve webových prohlížečích.

2. Instalace

Instalace je specifická pro každou platformu, ve všech případech musíte však nejdříve opět přijmout licenční ujednání. Ve Windows si můžete zvolit adresář, do kterého se má instalovat JDK - v případě verze JDK 8 se nabídne adresář C:\Program Files\Java\jdk1.8......\ (označení adresáře se může lišit v závislosti na konkrétní verzi). Dále si můžete zvolit, zda chcete instalovat demo aplikace, zdrojový text knihoven Javy či databázi JavaDB. Na konci instalace se nabídne možnost nepovinné registrace u firmy Oracle.

V seznamu nainstalovaných programů se Vám při standardní instalaci objeví položky:

 • Java 8 Update xx - JRE
 • Java SE Development Kit 8 Update ... - JDK

2.1 Volitelné poinstalační úpravy

 • nenastaví se cesta pro spouštění programů obsažených v JDK, nelze poté překládat z příkazové řádky.
 • nenastaví se proměnná JAVAHOME - tuto proměnnou používají některé programy napsané v Javě, v rámci kurzu 4IT101 to ale není potřeba.

Nastavení proměnné PATH

Nastavení cesty k instalovanému JDK umožňuje překládat z příkazové řádky, tj. bez vývojového prostředí. V rámci kurzu 4IT101 či 4IT115 není vyžadován překlad z příkazové řádky. Ve Windows se nastavuje proměnná PATH následovně:

otevřete "Ovládací panely", v klasickém zobrazení najdete ikonu "Systém" a po zobrazení okna otevřete záložku "Upřesnit". Na ni dole naleznete tlačítky "Proměnné prostředí". Mezi systémovými proměnnými najděte proměnnou Path a stiskněte tlačítko "Upravit". Na konec hodnoty proměnné doplňte středník a za něj doplňte cestu k adresáři s nainstalovaným JDK a přidejte podadresář bin, např. "C:\Program Files\java\jdk1.8.xxxx\bin".

Správnost nastavení si můžete ověřit pomocí spuštění příkazu javac v konzolovém okně (cmd či command). Měla by se vypsat nápověda k programu:

Nastavení proměnné JAVAHOME

Proměnná JAVAHOME není nutná pro vlastní běh Javy či pro vývojová prostředí, používá ji však mnoho programů pro vyhledání instalace Javy (např. J2EE pro tvorbu webových aplikací v Javě). Ve Windows ji opět nastavíte v "Ovládací panely" -> "Systém" -> "Upřesnit" -> "Proměnné prostředí". Zde si zvolíte tlačítko pro vytvoření proměnné prostředí, název zadáte JAVAHOME (velkými písmeny) a jako hodnotu vložíte adresář, ve kterém je nainstalováno JDK, např. "C:\Program Files\java\jdk1.8....".

2.2 Aktualizace instalace

Součástí JRE je podpora pro zjišťování a aktualizaci na novou verzi JRE. Po odsouhlasení uživatelem se nová verze JRE též nainstaluje. Netýká se to ale vlastního JDK, zde musí uživatel sám sledovat zda neexistuje nová verze.

V případě JDK je též možné mít nainstalováno současně více verzí - při instalaci nové verze se předchozí neodinstaluje. Pokud k tomu nemáte speciální důvod, neinstalujte více verzí JDK.

3. Dokumentace Java SE

Dokumentaci k JDK si můžete prohlížet on-line přímo na webu http://www.oracle.com/technetwork/java/, další možností je si ji stáhnout na lokální počítač. Stahuje se archiv s velikostí přes 30 MB, po rozbalení potřebujete na disku přes 160MB.

4. Popisy instalace Javy

Firma Oracle má na svém webu poměrně podrobné popisy instalace Javy pro jednotlivé platformy.