Java»Netbeans Subversion 64

Netbeans Subversion 64

NetBeans a řádkový klient Subversion

Podpora Subversion v NetBeans je závislá na dostupnosti řádkového klienta - do verze 6.1 včetně se výhradně používal řádkový klient, ve verzi 6.5 NetBeans lze ve 32-bitových Windows použít ještě speciální modul pro přístup k subversin (javahl rozhraní).

V unixu (včetně linuxu) i na Mac OS X je vhodné nainstalovat řádkového klienta přes správce aplikací operačního systému (na Mac OS X přes ports, v Ubuntu přes apt-get, v OpenSuse přes yast, v Gentoo přes portage (emerge), ...). Pro MS Windows lze odkazy na stažení zkompilované verze najít na http://subversion.tigris.org. Seznam serverů s binární distribucí pro Windows se mění, k 1. 3. 2009 bych doporučoval stáhnout binární verzi ze serveru SlikSVN, neboť nabízí 64-bitovou verzi (problémy s modulem v 64-bitových verzích Windows je důvodem, proč instalovat řádkového klienta do Windows):

Po instalaci řádkového klienta se přesvědčte, že v CLASSPATH je cesta na adresář se souborem svn.exe. Tj. že z příkazové řádky lze spustit program svn:

  svn --version

Pravděpodobně bude potřeba znovu spustit NetBeans, aby našli cestu k nově nainstalovanému řádkovému klientovi Subversion.