Java»Pmd

Pmd

PMD - instalace, spouštění, úpravy

1. Rozšíření do BlueJ

Pro potřeby výuky jsme vytvořili modifikovanou verzi rozšíření PMD do BlueJ s následujícími úpravami:

  • komunikuje česky (většinou),
  • používá pravidla upravená pro kurzy 4IT101 a 4IT115,
  • podporuje Javu 1.7.

Instalace rozšíření do BlueJ je jednoduchá - stáhněte si archiv pmd-bluej-extension-2.1.1.zip, který obsahuje dva soubory: PMDExtension.jar a pmdrules.xml. Archiv rozbalte a soubory nakopírujte do podadresáře lib\extensions v adresáři, do kterého jste nainstalovali BlueJ. A to je vše.
Pokud nyní spustíte BlueJ, tak u každé třídy máte možnost spustit kontrolu kódu - objeví se v nabídce kontextového menu u příslušné třídy.

2. Instalace pro spouštění z příkazové řádky:

Originální distribuci a dokumentaci naleznete na stránkách pmd.sf.net.

Pro potřeby výuky na VŠE jsou některé testy upraveny (např. problém s délkou identifikátoru se hlásí od délky 17 znaků a ne již od 13 znaků), některé testy nejsou považovány za relevantní pro tyto kursy (testy ze skupin Controversial, JavaBeans, JUnit a testy UseSingletonRule, AvoidReassigningParametersRule).

doplnit