Main»Výuka programování a softwarového inženýrství na FIS VŠE

Výuka programování a softwarového inženýrství na FIS VŠE

Výuka programování a softwarového inženýrství na FIS VŠE

Na fakultě informatiky a statistiky je vyučována řada kurzů, které se věnují oblasti vývoje softwaru, ne ke všem naleznete informace na těchto stránkách, slouží především pro podporu výuky povinných bakalářských kurzů 4IT101 a 4IT115. Protože programovacím jazykem v povinných kurzech je Java, tyto stránky jsou k dispozici na adrese java.vse.cz.

Předměty pro studenty bakalářského stupně studia

4IT101 Programování v Javě

Tento kurz je určen pro začátečníky a je povinný pro studenty oboru Aplikovaná informatika a Informační média a služby. Je také volitelným kurzem vedlejší specializace Datové inženýrství. Výuka Javy je založena na přístupu object-first - cílem je studenty naučit používat a vytvářet objekty včetně pochopení základů komunikace mezi objekty. Výuka syntaxe jazyka či výuka algoritmů je doplňkem k výuce objektů.
V letním semestru 2022/2023
- přednáší: Rudolf Pecinovský
- cvičí: David Král, Tomáš Michalička, Jan Černý, Jan Říha, Jan Buriánek

4IT115 Softwarové inženýrství

Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na návrh a implementaci nového programového systému.
Předmět předpokládá předchozí absolvování kurzu 4IT101 Programování v Javě. Předmět je povinný pro studenty oboru Aplikovaná informatika.

Tento kurz v letním semestru 2022/2023
- přednáší: prof. Buchalcevová a Filip Vencovský
- cvičí: Filip Vencovský, Marcel Valový, Jan Veverka

4IT353 Klient/server aplikace v Javě

Kurz je určen pro zájemce o rozšiřování znalostí jazyka Java. Předpokládá znalosti jazyka na úrovni 4IT115 Softwarové inženýrství a 4IT218 Databáze.

4IT358 Základy testování SW aplikací

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou testování softwaru a naučit je základním dovednostem softwarového testera. Studenti budou umět používat nástroj pro řízení testů Application Lifecycle Management (ALM).

4IZ238 XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků

Studenti se v předmětu seznámí s principem a použitím značkovacích jazyků, zejména jazyka XML. Kromě pochopení jazyka XML a návazných technologií se kurz zaměřuje především na praktické využití těchto moderních technologií při správě dokumentů, obsahu a znalostí, při výměně dat, v e-businessu a při tvorbě moderních webových stránek a aplikací.

4IZ268 Webové technologie

Studenti se v předmětu seznámí s technologiemi a postupy, které se používají pro tvorbu moderních webových stránek a aplikací. Kromě osvojení znalostí jazyků HTML a CSS se kurz zaměřuje i na zvládnutí prostředků umožňujících tvorbu interaktivních aplikací pomocí Javascriptu v prohlížeči. Důraz je kladen nejen na zvládnutí jazyka HTML a dalších technologií, ale i na tvorbu přehledných, přístupných a pro uživatele snadno použitelných stránek a na celkový životní cyklus návrhu webu. Předmět je povinný pro studenty bakalářského oboru Informační média a služby.

4IZ278 Webové aplikace

Studenti se v předmětu seznámí s architekturou webových aplikací a s technologiemi, které se používají na webovém backendu. Důraz bude kladen na bezpečnost a výkon webových aplikací a možnosti jejich provozování. U studentů se předpokládají znalosti na úrovni kurzu 4IZ268.

Předměty zabývající se vývojem softwaru určené pro studenty navazujícího magisterského studia

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování. Kurz je povinný pro studenty vedlejší specializace Řízení kvality softwaru
Kurz vyučuje prof. Buchalcevová

4IT442 Softwarový projekt

Cílem předmětu je umožnit studentům vyzkoušet si realizaci projektu vývoje softwaru v týmu od specifikace požadavků až po prototyp implementace na základě definované metodiky. Předmět umožní studentům řešit reálné problémy, se kterými se při vývoji softwaru setkají.
Kurz je vypisován vždy v letním semestru.
Kurz vyučují prof. Buchalcevová a Ing. Stanovská

4IT445 Agilní vývoj webových aplikací

Cílem předmětu je prakticky představit moderní vývoj webových aplikací postavených na PHP a Javascriptu s využitím dostupných frameworků, komponent a webových služeb. Při vývoji je používána metodika Scrum. Kurz bude vypisován pouze v zimních semestrech. Pokud máte zájem o tento kurz, nezapomeňte se registrovat. Při zájmu menším než 15 studentů nebude kurz v zápisech k dispozici.

4IT446 Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení kvality softwaru, zejména s ověřováním kvality pomocí testování. Studenti získají i praktické zkušenosti z různých aspektů testování.
Kurz vyučuje: Ing. Doležel

4IZ566/4IZ565 Programovací jazyky pro data science - Python a R (verze v češtině a angličtině)

Předmět je zaměřen na programovací jazyky využívané pro analýzu dat pomocí technik strojového učení a dobývání znalostí z databází. Důraz je kladen zejména na vybrané balíčky pro jazyky Python a R. Součástí kurzu je představení i dalších navazujících jazyků a technologií jako Scala a Spark/Hadoop.