Main»Výuka programování a softwarového inženýrství na KIT VŠE

Výuka programování a softwarového inženýrství na KIT VŠE

Výuka programování a softwarového inženýrství na KIT VŠE

Na katedře informačních technologií se vyučuje několik kurzů, ve kterých se vyučuje programování a softwarové inženýrství, z nichž dva jsou povinné pro studenty studijního programu Aplikovaná informatika. Protože programovacím jazykem v povinných kurzech je Java, tyto stránky jsou k dispozici na adrese java.vse.cz. Nicméně kurzy, ke kterým jsou na těchto stránkách k dispozici informace, nejsou všechny o výuce v programovacím jazyce Java.

Povinné předměty:

4IT101 Programování v Javě

Tento kurz je určen pro začátečníky a je povinný pro studenty oboru Aplikovaná informatika a Informační média a služby. Je také volitelným kurzem vedlejší specializace Datové inženýrství. Výuka Javy je založena na přístupu object-first - cílem je studenty naučit používat a vytvářet objekty včetně pochopení základů komunikace mezi objekty. Výuka syntaxe jazyka či výuka algoritmů je doplňkem k výuce objektů.
V zimním semestru 2018/2019
- přednáší: Ing. Pavlíčková
- cvičí: Ing. Pavlíčková, Ing. Pecinovsky CSc., Ing. Král a Ing. Michalička

4IT115 Softwarové inženýrství

Tento kurz v letním semestru 2018/2019
- přednáší: doc. Buchalcevová, Ing. Pecinovsky CSc., Ing. Filip Vencovský
- cvičí: doc. Buchalcevová, Ing. Jan Mittner, Ing. Filip Vencovský

Navazující volitelné předměty zabývající se programováním (nejen v Javě) určené pro studenty bakalářského studia

4IT353 Klient/server aplikace v Javě

Kurz je určen pro zájemce o rozšiřování znalostí jazyka Java. Předpokládá znalosti jazyka na úrovni 4IT115 a 4IT218. Kurz vyučuje Ing. Pavlíčková a Ing. Jan Říha

Volitelné předměty zabývající se vývojem softwaru určené pro studenty navazujícího magisterského studia

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.
Kurz vyučuje doc. Buchalcevová

4IT422 Architektonické a návrhové vzory

Cílem předmětu je naučit studenty navrhovat programy podle zásad moderního programování a využívat přitom architektonické a návrhové vzory. Studenti naučí efektivně vytvářet aplikace, které budou robustní a přitom snadno modifikovatelné a udržovatelné.
Předmět je vypisován nepravidelně. Pokud máte zájem o tento kurz, nezapomeňte se registrovat. Při zájmu menším než 15 studentů nebude kurz v zápisech k dispozici.
Kurz vyučuje Ing. Pecinovsky CSc..

4IT442 Softwarový projekt

Cílem předmětu je umožnit studentům vyzkoušet si realizaci projektu vývoje softwaru v týmu od specifikace požadavků až po prototyp implementace na základě definované metodiky. Předmět umožní studentům řešit reálné problémy, se kterými se při vývoji softwaru setkají.
Kurz je vypisován vždy v letním semestru.
Kurz vyučují doc. Buchalcevová a Ing. Stanovská

4IT445 Agilní vývoj webových aplikací

Cílem předmětu je prakticky představit moderní vývoj webových aplikací postavených na PHP a Javascriptu s využitím dostupných frameworků, komponent a webových služeb. Při vývoji je používána metodika Scrum. Kurz bude vypisován pouze v zimních semestrech. Pokud máte zájem o tento kurz, nezapomeňte se registrovat. Při zájmu menším než 15 studentů nebude kurz v zápisech k dispozici.

4IT446 Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení kvality softwaru, zejména s ověřováním kvality pomocí testování. Studenti získají i praktické zkušenosti z různých aspektů testování.
Kurz vyučuje: Ing. Doležel