SVN»NetBeans - používání Subversion

NetBeans - používání Subversion

Používání Subversion v NetBeans

obsah

Checkout projektu ze Subversion
Odeslání změn na server
Vytvoření záložky (tag) či větve (branch)
Vložení dalších souborů do projektu
Menu, volby, pomocné okno pro zobrazení změn

Zde jsou popsány pouze základní operace ve vztahu k úložišti (checkout projektu, commit, update) a základní operace nad pracovištěm (add, delete, rename/move). Na stránkách subversion.netbeans.org je k dispozici tutoriál a flash demo ukazující modul pro Subversion v akci.

Před používáním Subversion v NetBeans si přečtěte informace o adresářové struktuře? projektů v Javě.
Checkout projektu ze Subversion

V menu Subversion (pokud není menu k dispozici, tak nemáte dobře nainstalovánu podporu Subversion v NetBeans) vyberte volbu Checkout (jiné nejsou na začátku ani k dispozici). Poté se objeví obrazovka s dotazem na URL k úložišti na přihlašovací údaje:

Na další obrazovce můžete vybrat část úložiště, které chcete stáhnout, případně číslo revize (pokud nechcete poslední revizi) a lokální adresář, ve kterém se má vytvořit úložiště. Vhodné je zatrhnout volbu Checkout only folder contens, neboť jinak se Vám vytvoří ještě adresář trunk (který ale nijak nevadí).

Pokud určení části úložiště, kterou chcete používat můžete stisknout tlačítkou Browse - poté se Vám zobrazí samostatné okno, ve kterém můžete procházet strukturou úložiště:

Po vybrání části úložiště a zadání lokálního adresáře se Vám NetBeans zeptají, zda chcete ke staženým souborům vytvořit projekt - správná volba je vytvoření projektu:

Na následující obrazovce můžete vybrat typ projektu. Správná volba je Java Project with Existing Sources :

Na další obrazovce zadáte jméno projektu a adresář, ve kterém se mají udržovat informace o projektu. Doporučuji umístit tento adresář mimo adresář, do kterého se stáhli soubory z úložiště (tj. mimo pracoviště):

Nyní přichází nejproblematičtější část - je potřeba zadat, ve kterých adresářích jsou zdrojové soubory tohoto projektu. V následující obrazovce vyberte adresář, do kterého se stáhli soubory z úložiště:

Stisknutím tlačítka Finish vytváření projektu končí. Nyní by se Vám měl zobrazit přehled balíčků a souborů v projektu:

Odeslání změn na server (commit)

Vytvoření záložky (tag) či větve (branch)

V této části si NetBeans nehrají na obvyklé pojmy z jiných systémů na správu verzí - volba se jmenuje prostě Copy. V podstatě můžete vytvořit kopii jakékoliv části (tj. souboru či adresáře s obsahem a případnými podadresáři) a umístit ji téměř kamkoliv v rámci úložiště. Doporučuji se ale držet zvyklostí pro projekty a vytvářet záložky a větvě. V případě záložek se provede kopie trunku (tj. toho co máte v pracovišti) do nového adresáře pod adresářem tags příslušného projektu.

Vložení dalších souborů do projektu

Nenašel jsem přímo v NetBeans jednoduchý způsob, jak do projektu vložit další soubory. Nejjednodušší je to přes nějakého správce souborů (Průzkumník ve Windows, Total Commander a další) - najděte si adresář s pracovištěm (v našem příkladu by to byl adresář d:\java\4it115_002) a do něho (či do případných podadresářů) přímo zkopírujte potřebné soubory. V NetBeans potom zaktualizujte soubory - v menu File vyberte volbu Refresh all files. Soubory se automaticky začlení do projektu i do pracoviště - můžete si to zkontrolovat v okně pro Subversion.

Upozornění - pomocí správce souborů nedělejte jiné úpravy v pracovišti, tj. nemažte soubory, nepřejmenovávejte soubory, nepřesouvejte soubory. Mohlo by to vést k výrazným problémům ve vztahu k úložišti.

Menu, volby, pomocné okno pro zobrazení změn

Volby pro Subversion jsou dostupné přes menu v horní liště. Některé volby v menu jsou kontextově závislé, tj. závisí na tom, zda máte zrovna aktivní soubor, balíček či celý projekt:

Volby spojené se Subversion se též nabízejí na pravé tlačítko u souborů a balíčků v okně projektu. U souborů to jsou tyto volby:

  • Show Changes - umožňuje zobrazit změny v pracovišti v samostatné okně (otevře se v dolní části obrazovky). Tuto volbu má význam použít u celého projektu či u balíčku, aby se zobrazili změny v celém projektu či aspoň v části projektu.
  • Diff - otevře se velké okno, ve kterém se porovnávají verze souboru. Lze porovnat aktuální verzi s verzí staženou do pracoviště (tj. jak byla před úpravami) i s verzemi na serveru. Pokud volbu zadáte nad projektem či na balíčkem, lze v okně vybírat jednotlivé změněné soubory k porovnání.
  • Update - aktualizace pracoviště či části pracoviště (např. balíčku či konkrétního souboru) dle stavu na serveru. Doporučuji vždy aktualizovat celé pracoviště (celý projekt).
  • Commit - odeslání změn na server. Lze opět odeslat všechny změny v projektu či pouze v části projektu. Doporučuji vždy vybrat celý projekt a odeslat všechny změny v projektu.
  • Create Copy, Switch to Copy, Merge Changes from Branch - práce s větvemi a značkami. Vytvoření značky je popsáno výše, ostatní volby patří mezi pokročilé.
  • Show/Hide Annotations - pro konkrétní soubor zobrazí změny v historii, je vidět revize, ve které došlo ke změně i kdo změnu uložil do úložiště.
  • Search History - tato nejen zobrazí přehled o změnách u příslušného souboru či projektu, ale umožňuje ve změnách vyhledávat (dle zprávy, dle autora commitu, dle času), porovnávat různé verze souborů (diff), vrátit se k některé z předchozích verzí (revert).
  • Revert - volba umožní vrátit nejen změny na pracovišti, ale vrátit se i k předchozím verzím uloženým na serveru (dle čísla revize).
  • Resolv Conflicts

Ukázka okna se změnami (Show Changes na celém projektu):

Ukázka okna s anotacemi (Show Annotations):

Okno pro vrácení se k předchozí verzi (Revert):