SVN»SmartSVN - přidání nově vytvořených souborů k verzování (add)

SmartSVN - přidání nově vytvořených souborů k verzování (add)

Přidání nově vytvořených souborů k verzování (add)

Postup při přidávání nových souborů je následující:

  • nastavte se v adresářové struktuře projektu na adresář, ve kterém přibyly soubory a zvolte volbu refresh
  • zobrazí se vám všechny soubory, které jsou nyní uloženy v daném adresáři a pro jejichž koncovky není nastaveno aby byly ignorovány

Na obrázku je zobrazena situace, kdy byla přidána třída Start a soubor prikazy.txt a nebyly nastaveny žádné koncovky, které by se měly ignorovat. Navíc vidíte, že byly změněny soubory bluej.pkg a RizeniHry.java.

Pokud tedy chcete přidat k verzování nově vytvořenou třídu musíte k verzování přidat soubor s koncovkou java. Klikněte na něj a pravým tlačítkem myši vyvolejte menu, ve kterém vyberete příkaz add. Jakýkoli další typ souboru např. soubor s daty přidáte stejně. Na obrázku vidíte přidávání souboru prikazy.txt.


Tímto postupem přidáte soubor k verzování pouze lokálně v pracovišti, do úložiště se toto nastavení promítne až po zadání příkazu commit. Dokud změny neodešlete budou nově přidané soubory označeny ikonkou se zeleným plus a soubory, ve kterých došlo k nějaké změně budou mít červenou ikonku. Viz následující obrázek.