SVN»SmartSVN - vytvoření pracoviště na základě dat v úložišti (checkout)

SmartSVN - vytvoření pracoviště na základě dat v úložišti (checkout)

Vytvoření pracoviště na základě dat v úložišti

Program SmartSVN pracuje s tzv. projekty - eviduje si informace o existujících pracovištích. Má tři varianty pro vytvoření nového projektu (jsou v nabídce při spuštění programu SmartSVN):

  • stažení souborů z uložiště (check out)
  • vytvoření projektu na základě pracovní kopie (vytvořené pomocí jiného klienta),
  • importování existujícího kódu do uložiště a současné vytvoření lokální pracovní kopie,

Následující popis ukazuje jak si vytvořit lokální pracovište na základě dat, která jsou již v úložišti uložena. Uživatelské jméno cvic07 představuje úložiště, které mají k dispozici pro čtení studenti odpovídajícího cvičení a se kterým na cvičení pracuje vyučující. V úvodním menu vyberte první volbu, check out.

Dalším krokem je vybrání uložiště. Přes tlačítko Manage se dostanete na seznam uložišť, do kterého je potřeba přidat Vaše uložiště na serveru kitscm.vse.cz. Ukázka je na následujícím obrázku.

V dalším kroku je třeba zadat přihlašovací údaje, případně logické jméno připojení. Po úspěšném zadání všech údajů je úložiště přidáno do seznamu úložišť.

Po nastavení úložiště, ze kterého se budou data přenášet, můžete vidět, co je zde uloženo, viz obrázek.

Všimněte si, že je zde při check out možné vybrat verzi, která se bude stahovat, pokud nenastavíte číslo verze, bere se automaticky poslední. V našem případě je v úložišti uložena pouze první verze.

Následuje dotaz na lokální adresář - vložte/najděte adresář ve kterém chcete vytvořit pracoviště (v mém případě je to adresář H:\pracoviste). V dalších krocích je možné pojmenovat projekt a v posledním kroku se objeví rekapituce zadaných údajů. V případě chybného zadání některého údaje je možné vracet se zpět k jednotlivým nastavením. Rekapitulace viz obrázek


Po závěrečném potvrzení se Vám nakopíruje z uložiště do pracoviště jeho obsah.