SVN»SmartSVN - odeslání změn provedených na pracovišti do úložiště (commit)

SmartSVN - odeslání změn provedených na pracovišti do úložiště (commit)

Odeslání změn provedených na pracovišti do úložiště (commit)

Postup při odesílání změn do úložiště je následující:

  • v adresářové struktuře projektu si klikněte na adresář celého projektu, v našem příkladě je to adresář pracoviste na disku H:
  • vyberte volbu commit v menu Projekt nebo volbu commit v příručním menu vyvolaném pravým tlačítkem myši nebo ikonu viz obrázek

V následujícím okně je implicitně zatrženo, že změny se mají zjišťovat i v podadresářích, tuto volbu zde ponecháme. Při týmové práci na jednom projektu je možné si při vytvoření či aktualizaci pracoviště některé soubory zamknout. V tomto okně je pak možné při odeslání změn soubory odemknout.


V dalším okně se zobrazí k jakým změnám v projektu na pracovišti došlo, máte zde možnost případně přidat k verzování nově vzniklé soubory, pokud jste tak neučinili volbou add. V druhé části okna pak zapíšete logovací zprávu, ve které by jste měli popsat k jakým změnám došlo. Ukázka na následujícím obrázku je ze situace, kdy byla vytvořena záložka na textovou verzi do adresáře adventuraZaklad/trunk.