SVN»SmartSVN - nastavení koncovek, které má správa verzí ignorovat (property svn:ignore)

SmartSVN - nastavení koncovek, které má správa verzí ignorovat (property svn:ignore)

Nastavení koncovek, které má správa verzí ignorovat.

Některé soubory, které při ladění programů vznikají nemá smysl verzovat, protože je lze vytvořit na základě jiných verzovaných souborů. V našem případě jde o soubory s koncovkou class, které vždy můžeme vytvořit překladem zdrojových kódů. Nebudeme také verzovat dokumentaci vytvářenou programem javadoc. Při používání BlueJ vtnikají lokálně záložní kopie zdrojových kódů s koncovkou ctxt, ani ty nemá smysl odesílat do úložiště. Tyto soubory se nám při zobrazování obsahu úložiště pouze "pletou", obtížněji se pak vybírají nově vytvořené třídy (soubory java) atd. Je tedy vhodné nastavit koncovky těchto souborů jako ignorované a tyto soubory pak nebudou prostřednictvím SmartSVN zobrazovány (v pracovišti fyzicky budou). Postup nastavení ignorovaných koncovek je následující:

  • nastavte se v adresářové struktuře projektu na adresář,pro který má nastavení platit
  • v menu vyberte volbu Edit Ignore Patterns
  • zadejte jednotlivé vzory, každý na samostatném řádku, viz obrázek
  • i toto nastavení se projeví ve vzhledu ikony adresáře, bude označen červeně a při commitu bude nastavení odesláno na server (bude tedy platit pro všechna pracoviště, která patří k úložišti)