4it101»Java8pr 1

Java8pr 1

Příklad Porovnávač

Zadání:

Vytvořte aplikaci, která bude sloužit pro porovnávání dvou čísel. Rozhodne, zda první uživatelem zadané číslo je větší než druhé uživatelem zadané číslo (výsledkem bude hodnota true nebo false). Pro řešení si stáhněte projekt Porovnavač - zadání.

V projektu je uvedena pouze jedna třída Porovnavac, ve které je pouze pomocná metoda prectiString() a metoda main(), kde je připraven patřičný kód pro čtení vstupu (dvou čísel) do aplikace a jejich uložení do proměnných a a b (obě čísla musí být na vstupu oddělena mezerou). Zbytek kódu je potřeba doplnit. Doporučujeme následující postup:

  1. Nejprve vytvořte funkční rozhraní, které bude mít abstraktní metodu se dvěma parametry, jejíž návratová hodnota bude boolean.
  2. Tuto metodu implementujte pomocí lambda výrazu. Zde je úkolem pouze porovnat, zda je první zadaná hodnota (a) větší než druhá zadaná hodnota (b).
  3. Výsledek porovnání (tedy true/false) vypište do konzole.

Výsledná aplikace by tedy měla při zadání „4 5“ (mezi čísly je mezera) vypsat false.

Svůj postup si můžete zkontrolovat zde