Java»Blue J Instalace

Blue J Instalace

BlueJ - instalace

BlueJ je integrované vývojové prostředí (IDE) pro Javu, určené pro výuku programování v tomto jazyce. Prosti standardní instalaci je potřeba nastavit kódování na UTF-8. BlueJ se postupně vyvíjí a má již mnoho verzí - doporučujeme použít poslední verzi 3.1.0.

BlueJ lze instalovat několika způsoby:

 1. Stáhnout si z těchto stránek předpřipravený balíček (archiv BlueJ-3.1.0.zip).
 2. Stáhnout BlueJ verze 3.1.0 z www.bluej.org, nainstalovat a upravit konfigurační soubor v editoru.

Před instalací BlueJ musíte nejdříve nainstalovat JDK verze 1.8.

1. Stažení a rozbalení předpřipraveného balíčku

Stáhněte si předpřipravený balíček (archiv BlueJ-3.1.0.zip), a ten si rozbalte do vhodného adresáře na lokálním disku. Ke spuštění použijte program bluej.exe, doporučuji vytvořit zástupce na ploše, pomocí kterého budete BlueJ spouštět. V tomto balíčku je vše nastaveno k použití. Balíček je připraven pro MS Windows, nelze použít v Linuxu či na Macu.

Jsou problémy se spuštěním BlueJ, pokud některý nadřízený adresář obsahuje znak ! (vykřičník).

2. Stažení BlueJ z www.bluej.org a konfigurace

2.1. Stažení a instalace programu BlueJ

Bluej je k dispozici na www.bluej.org. Na školních počítačových učebnách je nainstalována verze 3.1.0.

BlueJ je proti J2SDK malé - na stažení má přibližně 3MB. Distribuce existuje v různých verzích pro jednotlivé operační systémy - doporučuji zvolit si verzi, která odpovídá Vašemu operačnímu systému.

Instalace je jednoduchá - stažená distribuce je spustitelný soubor, který potřebné soubory nainstaluje do potřebných adresářů (ve Windows C:\Program Files\BlueJ).

2.2 Konfigurace BlueJ

Konfigurace BlueJ je zapsána v souborech bluej.defs a moe.defs (konfigurace editoru) v adresáři BlueJ/lib. Některé volby lze nastavit v BlueJ, většina se však musí upravovat přímo v těchto souborech. Týká se to i nastavení znakové sady.

Při konfiguraci BlueJ máte tyto možnosti:

Ve Windows je editace konfiguračních souborů trochu problematická, neboť celá distribuce BlueJ je připravována na počítačích Apple a tudíž mají konfigurační soubory konce řádek dle pravidel tohoto operačního systému. Notepad a některé další editory ve Windows tyto konfigurační soubory zobrazuje jako jeden řádek. Proto je potřeba použít jiný vhodný editor:

 • editovat konfigurační soubor pomocí programu WordPad (je součástí standardní instalace Windows a minimálně ve Windows XP otevře soubor správně),
 • nainstalovat si editor, který dokáže správně zobrazovat konce řádků v těchto souborech - příkladem mohou být editory PSPad či Notepad++.
Nastavení kódování UTF-8

V kursu 4IT101 se používá u zdrojových souborů kódování UTF-8. Jsou k tomu následující důvody:

 1. někteří studenti mají na svých počítačích nainstalován některou verzi Linuxu, které v současnosti obvykle pracují v kódování UTF-8,
 2. nastávají problémy, pokud některý student používá verzi MS Windows, která nemá základní kódování CP-1250 - např. anglická či ruská verze MS Windows,
 3. většina profesionálních vývojových prostředí a nástrojů pro vývojáře v současnosti předpokládá použití kódování UTF-8. V některých projektech se bude pokračovat v navazujícím kursu 4IT115, kde předpokládáme použití některých těchto nástrojů.

BlueJ přebírá kódování z operačního systému. Uživatelé Linuxu by si měli zkontrolovat, že operační systém je nastaven na kódování UTF-8, tj. v českém prostředí má proměnná LANG hodnotu cs_CZ.UTF-8 (kódování nejen souborů lze nastavit i jinými způsoby).

V českých verzích operačního systému Windows XP/Vista/7 je pro soubory přednastaveno kódování CP1250. Aby BlueJ používalo kódování UTF-8, je potřeba v konfiguračním souboru bluej.defs odkomentovat volby bluej.vm.args, bluej.windows.vm.args, bluej.terminal.encoding a doctool.options, a doplnit je o nastavení kódování souborů. Nastavení vypadá takto:

doctool.options=-author -version -nodeprecated -package -encoding UTF-8 -charset UTF-8

bluej.terminal.encoding=UTF-8

bluej.vm.args=-ea -Dfile.encoding=UTF-8

bluej.windows.vm.args=-Dfile.encoding=UTF-8
Nastavení českého rozhraní

Od verze 3.0.9 lze nastavit jazyk rozhraní z menu aplikace (Tools -> Preferences -> Interface).

Další doporučená nastavení
 • nastavení číslování řádků - spustíte si BlueJ, v menu Nástroje zvolíte volbu Nastavení. Poté na panelu Edit zatrhněte volbu Zobrazovat čísla řádků.
 • podpora vytváření testů - BlueJ podporuje vytváření testů (Junit), aby se však příslušné nástroje zobrazili, musíte v Nastavení na panelu Různé zatrhnout příslušnou volbu

3. Dokumentace BlueJ

Přímo na stránkách www.bluej.org lze nalézt originální dokumentaci k používání BlueJ. Na těchto stránkách lze najít i český překlad tutoriálu na používání BlueJ.

Další český popis prostředí BlueJ je v knize Pecinovský R.: Myslíme objektově v jazyku Java 5.0. Grada 2004. ISBN 8024709414. Některé materiály ke knize jsou dostupné na webu http://vyuka.pecinovsky.cz/.

4. Vlastní úpravy konfigurace BlueJ ve škole

Uživatelé BlueJ ve školní síti si mohou uložit vlastní konfiguraci BlueJ. Do adresáře H:\java\bluej mohou uložit vlastní konfiguraci tohoto programu, konkrétně jsou k dispozici tyto možnosti:

 • konfigurace programu BlueJ, soubor bluej.properties, lze do něho zapsat všechny parametry, které jsou přípustné v bluej.defs. Seznam a podrobný popis parametrů lze nalézt v souboru bluej.defs z distribuce, toto lze využít např. k nastavení vlastních barev,
 • konfigurace editoru, soubor moe.properties, do tohoto souboru lze nahrát parametry, které jsou popsané v konfiguračním souboru moe.defs z distribuce,
 • podpora vlastních rozšíření - do podadresáře extensions lze nahrát libovolné rozšíření BlueJ (viz www.bluej.org), to se nahraje při spouštění programu.