4it115»Zenisek

Zenisek

Cvičení Jan Ženíšek ZS 2017/2018

Harmonogram cvičení

TýdenObsah cvičení
1Odpadlo
2Obsah a harmonogram předmětu, požadavky na ukončení předmětu, seznámení (osvěžení) práce s vývojovým prostředím NetBeans. Seznámení se správou verzí Subversion, nahrání projektu do úložiště a GUI v JavaFX
3GUI v JavaFX
4GUI v JavaFX
5GUI v JavaFX
6Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
7Design thinking při návrhu produktů a služeb
8Ukázka diagramu tříd, use case diagramu
9Připojení k databázi v Java aplikacích
10Kontrola přiřazení úkolů na návrhu členům týmů, každý tým si připraví use case diagram a specifikaci jednoho use casu a konceptuální diagram tříd, konzultace use case modelu, konzultace class modelu
11Test UML, konzultace návrhu
12Obhajoba návrhu
13Rezerva

Odevzdání GUI adventury do 12.11.2017 záložka grafickaVerze v úložišti

Body za aktivitu

NázevBody
Case study (2.5 bodu za jednen úkol) nebo krátké programy (3.5 bodu za jeden úkol10

Test UML Maximum 8 bodů, minimum 4 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Testy z přednášek

Na cvičeních proběhnou 4 testy z problematiky řešené na přednáškách. Každý test bude po 3 bodech. Konání testu bude vždy oznámeno na cvičení týden předem.

Zadání týmových projektů

Řádný termín odevzdání implementované týmové úlohy záložkou finalniVerze v úložišti je 5.1.2018