SVN»SmartSVN - vytvoření záložky (tags)

SmartSVN - vytvoření záložky (tags)

Vytvoření záložky

Vytvoření záložky si ukážeme na následujícím příkladě. Máme pracoviště se základní strukturou pro kurz 4IT115 a chceme vytvořit záložku k adventuraZaklad, kterou pojmenuje textovaVerze. Postup je následující:

V adresářové struktuře projektu si vybereme, co má být uloženo do záložky. V našem příkladě je to adresář adventuraZaklad/trunk

V následujícím okně pak nastavíme cíl, při vytváření záložky je cílem vždy adresář vytvořený v adresáři tags odpovídajícího projektu či jeho části. V našem případě tedy v adresáři adventuraZaklad/tags vytvoříme adresář textovaVerze. Postup je vidět na obrázku.


Výsledek operace copy vidíte na následujícím obrázku.


Tímto postupem vytvoříte záložku pouze na pracovišti, aby se změny provedené lokálně promítly do úložiště je třeba odeslat je na server příkazem commit.